//-->
Spor Oyunları
Spor Oyunları
Spor Oyunları
Spor Oyunları
Spor Oyunları
Spor Oyunları
Spor Oyunları

oyungaleri26

çevre

 
Çevre; dünya üzerinde yaşamını sürdüren canlılarının hayatları boyunca ilişkilerini sürdürdüğü dış ortamdır. Çevre diğer bir deyişle “Eko Sistem” olarak tanımlanabilir. Diğer bir tanımlamayla; çevre; karşılıklı olarak madde alışverişi yapacak biçimde birbirlerine etki yapan canlı organizmalarla, cansız maddelerin bulunduğu herhangi bir kara parçası bir ortamdır, yani ekosistemdir. 
 
Ekosistem, bireysel organizmalar ya da topluluklardan çok tüm alanın işlevlerinin ortak etkileşimi ile ilgilenmektedir. Canlı organizmalarla cansız çevre elementleri birbiriyle sıkı sıkıya bağlıdır. Bir ekosistem, temel olarak abiyotik maddeler, üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılardan oluşur.
 
Ekosistemlerde yaşam, enerji akışı ve besin döngüleriyle sürer ve devam eder. Açık bir sistem olan ekosistemde, enerji ve besin giriş-çıkışı süreklidir.
 
Çevre de bulunan hava, su ve toprak bu çevrenin fiziksel unsurlarını, insan, hayvan, bitki ve diğer mikroorganizmalar ise biyolojik unsurlarını teşkil etmektedir. Yaşam ve çevre birbirlerine bağlı iki önemli unsurdur. Çevre ve canlı yaşamı birbirine bağlı, ayırt edilemez ve birinin eksikliğinde düşünülemeyecek iki kavramdır.

İçinde bulunduğumuz yüzyılda çevre kelimesi dillerden düşmemeye başlamıştır. Siyasiler için öğrenciler için sıradan insanlar için bile çevre önemli bir kelime ve  kavram haline gelmiştir. Her geçen gün artan küresel ısınma ve doğal kaynakların yanlış kullanılması; yaşanılan ortam olan çevre de çeşitli sıkıntıların açığa çıkmasına neden olmaya başlamıştır. Bu sıkıntılar ve doğal kaynaklarla ilgili hissedilen eksiklikler çevrenin daha çok önemsenmesine neden olmuştur. Çevre açığa çıkan bu olumsuzluklarla ilgili olarak ülkelerin ve toplumların çevre konusunda daha çok dikkatli olmaları gereğini ortaya çıkarmıştır. Özellikle son yüzyılda çevre de yaşanan kirliliklerin artması çevre ile ilgili yasalar oluşturulmasını tetiklemiştir. Bir çok ülke; çevreyle ilgili önllemlerinin alınması için oluşturulan yasaların uygulanması açısından önlemler almaya çalışmıştır. Çevre ile ilgili olarak yasaların hazırlanması tek başına yeterli olmamıştır. Bu yasaların uygulanması ve denetim mekanizmaların çalıştırılması gerekmektedir.

 

Çevrenin kurunması amacıyla ülkeler arasında çeşitli toplantılar, antlaşmalar yapılmaya başlanmıştır. Çevre konusunda faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri kurulmaya ve hayata geçirilmeye başlanmıştır. Bu sivil toplum örgütleri yapmış oldukları çalışmalar ve eylemlerle insanların ilgilerini çevre konusuna yönlendirmeye çalışmışlardır.       

 

Doğal ortamda suyun azalması direk olarak tüm canlıları etkilemektedir. Su miktarının azalması bir çevre felaketidir. O nedenle bütün insanların çevre konusunda yorum yapması, konuşması veya gerekli tedbirlerin alınması konusunda çalışma yapması gerekmektedir Tüm dünya üzerinde su kaynakları insanların etkileri sonucunda kirlenerek azalmaktadır.  Zaten her geçen gün azalan içilebilir su kaynakları kirliliklerle daha hissedilebir düzeyde azalma göstermeye başlamıştır. 

 

Özellikle son yıllarda büyük çevre kirlilikleri ve çeşitli çevre felaketleri yaşanmaya başlamıştır. Yaşanan bu kirlilikler bir çok canlı türünün zarar görmesine neden olmuştur. Oluşan bu zarar ve etkiler konusunda insanlar tedbirler almaya ve yaşanan bu olumsuzlukların yaşanmaması için çalışmalar yapmaya başlamışlardır. Bir çok ülke çevrenin ve hayvan haklarının korunması konusunda önlemler almaya başlamışlardır.

 

Diğer yandan çevre konusunda sevdirici gelişmeler de yaşanmaktadır. Bankalardan tutunda benzin üreticilerine kadar her alanda çevreci ürünler üretilmeye başlanmıştır. Ulusal veya bir çok uluslararası firma çevre konusunda duyarlı davrandıklarını ve çevreci ürünler ürettiklerini tüketicilere reklamlarıyla anlatmaya başlamışlardır.  

Bir çok ülkede çevrenin kirlenmesini önlemek için çeşitli yağtırımların uygulanması için  kanun ve yönetmelikler oluşturulmuştur. Önemli olan bu uygulamarının yapılması için etkin bir çevre denetim birimin oluşturulması gerekmektedir. Oluşturun etkin bir denetimin yanında güncel çevre bilgi ve veri sistemininde devreye sokulması gerekmektedir. Ancak bu çalışmalar sonucunda çevre kirlilikleri azaltılarak gerekli önlemler alınabilir. 

 

Doğada kirlenmeye neden olan etmenleri, doğal etmenler ve insan faaliyetleri ile oluşan etmenler olmak üzere iki grupta inceleyebiliriz. Çevre kirliliğine neden olan etmenler aşağıdadır.

 

Doğal Etmenler: Depremler, volkanik patlamalar, seller gibi doğadan kaynaklanan etmenlerdir.

 

İnsan Faaliyetleri Sonucu Oluşan Etmenler

•Evler, iş yerleri ve taşıt araçlarında; petrol, kalitesiz kömür gibi fosil yakıtların aşırı ve bilinçsiz tüketilmesi

•Sanayi atıkları ve evsel atıkların çevreye gelişigüzel atılması

•Düzensiz yapılaşma ve kentleşme

•Doğal kaynakların kötü kullanılması

•Kimyasal ve biyolojik silahların kullanılması

•Orman yangınları, ağaçların kesilmesi, bilinçsiz ve zamansız avlanmalar

•Bilinçsiz ve gereksiz tarım ilaçları, böcek öldürücüler, soğutucu ve spreylerde zararlı gazlar üretilip kullanılması

•Nükleer silahlar, nükleer reaktörler ve nükleer denemeler gibi etmenlerle radyasyon yayılması

 

Çevrecilere göre genelde, iki çeşitçevre kirlenmesi mevcuttur. 

 

Birinci Tip Kirlenme:

Biyolojik olarak ya da kendi kendine zararsız hale dönüşebilen maddelerin oluşturduğu kirliliktir. Hayvanların besin artıkları, dışkıları, ölüleri, bitki kalıntıları gibi maddeler birinci tip kirlenmeye neden olur. Kolayca ve kısa zamanda yok olan maddelerin meydana getirdiği kirliliğe geçici kirlilik de denir.

 

İkinci Tip Kirlenme:

Biyolojik olarak veya kendi kendisine yok olmayan ya da çok uzun yıllarda yok olan maddelerin oluşturduğu kirliliktir. Plastik, deterjan, tarım ilaçları, böcek öldürücüler (DDT gibi), radyasyon vb. maddeler ikinci tip kirlenmeye neden olur. Kalıcı kirlenme de denilen ikinci tip kirlenmeye neden olan maddeler bitki ve hayvanların vücutlarına katılır. Sonra besin zincirinin son halkasını oluşturan insana geçerek insanın yaşamını tehlikeye sokar. Köy gibi kırsal yaşama birliklerindeki insanlar genellikle büyük kentlerde yaşayan insanlardan daha sağlıklı ve daha uzun ömürlüdür. Çünkü kırsal ekosistemler, çevre kirliliği yönünden kentsel ekosistemlerden daha iyi durumdadır. Bunu bilen kent insanı fırsat buldukça, çevre kirliliği en az olan kırlara, köylere koşmaktadır.

 

Başlıca çevre kirlilik çeşitleri genel olarak Hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, gürültü kirliliği olarak sınıflandırılmaktadır. Bu maddeler genel ve temel kirlilik çeşitleri olarak ele alınmaktadır. Bu temel çevre kirililiği çeşitleri doğaya zarar vererek dolaylı olarak doğada yaşamını sürdüren tüm canlıların zarar görmesine neden olmaktadır. Aşağıda anlatılan temel maddeler yine insanların etkileşimleri sonucu açığa çıkarak doğanın kirlenmesine neden olmaktadır. Eğer özel kirlilik çeşitleri sıralanacak olursa bu gruba görüntü kirliliği ve ışık kirliliğini yazmak doğru olacaktır. Bu kirlilikler yine insanlar tarafından oluşturularak insanların ve diğer canlıların zarar görmesine neden olmaktadır.

 


 

Bugün 22 ziyaretçi (65 klik) kişi burdaydı!
site ekle tatil sitene ekle matbaa tugla Toplist Domain Domain Sitenizesayac.com
oyunlar hakkında görüşleriniz
oyun rekorlarınız
oyun ve yazı hatalarını bildir
en iyi oyun sence hangisi
istediğiniz oyunlar
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=